Wanneer het schooljaar ten einde loopt, willen ouders en kinderen graag weten met welke leerkrachten zij na de zomervakantie te maken krijgen. Omdat de huidige groep 8, die van school gaat, bestaat uit 34 leerlingen en we dat met he leerlingenaantal uit de huidige groep 1 niet gaan compenseren, zullen we het komend schooljaar op De Sleutel met één groep minder moeten doen. Dat betekent dat we in schooljaar 2014-2015 gaan draaien met twee combinatiegroepen. Binnen het team hebben we hier al uitgebreid over gesproken en ook in de MR is dit aan bod geweest. Binnen onze manier van lesgeven vanuit de daltonvisie denken we dat wij als school goed in staat zijn om het werken met combinatiegroepen vorm te kunnen geven. Verder hebben we uit het verleden positieve ervaringen met het werken in maxiteams, waarin een klein team van leerkrachten verantwoordelijkheid draagt voor meerdere groepen. Ook deze kennis en knowhow kunnen we goed gebruiken in het werken met combinatiegroepen. Hoewel we binnen ons bestuur de afspraak hebben om in de voorlaatste week voor de zomervakantie de groepsindeling bekend te maken, maken we een uitzondering voor de groepen die te maken krijgen met een gecombineerde groep. In de loop van volgende week ontvangen ouders op wie bovenstaande betrekking heeft een uitnodiging om met ons van gedachten te wisselen over het leskrijgen in combinatiegroepen. Naar aanleiding van de nieuwe aanmeldingen voor de komende jaren verwachten we dat het leerlingenaantal op onze school weer een lichte groei laat zien. Daar zijn we natuurlijk blij mij, zeker gezien het feit dat de dalende trend Deventerbreed voorlopig nog aanhoudt.