Logo-De-Sleutel-transparant
Komend schooljaar gaan we over naar een continurooster. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan dezelfde begin- en eindtijden:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
- Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Voorbereidingen om dit te realiseren, zijn in volle gang. U ontvangt in de week van 26 mei hierover een brief met een concrete uitwerking van het continurooster. Door middel van deze brief wordt u bijvoorbeeld geïnformeerd over de manier waarop de middagpauze wordt vormgegeven, over arrangementen voor kinderen met een specifieke pauze-aanpak en aan de hand van voorbeelden krijgt u inzicht in de financiële consequenties bij gebruikmaking van buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van deze brief is het ook mogelijk om vragen te stellen over de overgang naar het continurooster. Meer informatie volgt.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top