Logo-De-Sleutel-transparant
Komend schooljaar gaan we over naar een continurooster. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan dezelfde begin- en eindtijden:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
- Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Voorbereidingen om dit te realiseren, zijn in volle gang. U ontvangt in de week van 26 mei hierover een brief met een concrete uitwerking van het continurooster. Door middel van deze brief wordt u bijvoorbeeld geïnformeerd over de manier waarop de middagpauze wordt vormgegeven, over arrangementen voor kinderen met een specifieke pauze-aanpak en aan de hand van voorbeelden krijgt u inzicht in de financiële consequenties bij gebruikmaking van buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van deze brief is het ook mogelijk om vragen te stellen over de overgang naar het continurooster. Meer informatie volgt.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top