Komend schooljaar gaan we over naar een continurooster. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan dezelfde begin- en eindtijden:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
- Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Voorbereidingen om dit te realiseren, zijn in volle gang. U ontvangt in de week van 26 mei hierover een brief met een concrete uitwerking van het continurooster. Door middel van deze brief wordt u bijvoorbeeld geïnformeerd over de manier waarop de middagpauze wordt vormgegeven, over arrangementen voor kinderen met een specifieke pauze-aanpak en aan de hand van voorbeelden krijgt u inzicht in de financiële consequenties bij gebruikmaking van buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van deze brief is het ook mogelijk om vragen te stellen over de overgang naar het continurooster. Meer informatie volgt.