Logo-De-Sleutel-transparant

Begin april, de tulpen bloeien, er zit al weer blad aan de bomen. Alweer een week fantastisch weer achter de rug. Als de natuur zo in de war is, dan kunnen we er het beste maar van genieten. De school staat tot de meivakantie weer bol van activiteiten.
De komende weken zal er in verschillende groepen gewerkt worden met de techniektorens.
Woensdag wordt er gevoetbald en op 25 april vinden de Koningsspelen plaats.

Voor de kinderen van onze school betekent dit:

  • een spelletjesochtend voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Voor het opbouwen, de begeleiding van de spelletjes en voor het opruimen zoeken we nog ouderhulp. Vindt u het leuk om te helpen, laat dit de groepsleerkrachten even weten. Nadere informatie volgt.
  • een sportdag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Voor de begeleiding van de teams zoeken we nog ouders. Interesse, neem even contact op met de groepsleerkracht. Ook hier geldt: nadere informatie volgt.


In het kader van ouderbetrokkenheid organiseren we op 14 april een ouderavond over spelen en spelontwikkeling. (meer informatie in deze Nieuwsbrief). 
Voor de kinderen is er op 17 april een feestelijk paasontbijt op school. Op de lijsten, die te zijner tijd bij de klassen worden opgehangen, kan aangegeven worden welke lekkere inbreng u of uw kind meeneemt naar school. Meer hierover leest u in een bijlage bij deze nieuwsbrief.
De kinderen van groep 7 beleven twee spannende weken. Er wordt bijna dagelijks gewerkt aan de CITO-entreetoets. Dit is een uitgebreide toets die inzicht geeft in de cognitieve ontwikkeling. Komende donderdag en  vrijdag staan in het teken van verkeersexamen. Op 10 april vindt er een theoretisch examenplaats en op 11 april is het praktijkexamen op de fiets. We wensen de leerlingen van groep 7 veel succes!  

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top