Onder leiding van de Leeuwenkuil heeft onze school meegedaan aan een kunstproject. Door ziekte van Greta en Gert is de communicatie voorafgaand aan het project niet helemaal goed gelopen, maar dat heeft geen effect gehad op de creatieve reuring die de afgelopen weken in de school heerste. Alle kinderen zijn creatief in de weer geweest met het thema Freerunning. Op de ouderavond aan het begin van dit schooljaar kwam de ruige school al even om de hoek kijken. Dit is een stoere uitwerking ervan.

De kinderen hebben ‘bewegende’ ontwerpen gemaakt voor het pimpen van de leerlingkapstokken in het kader van het thema. Van deze ontwerpen worden momenteel stickers gemaakt voor op de kapstokken. Een aantal ontwerpen is aan de hand van silhouetten van leerlingen uitgezaagd en ingekleurd. Deze krijgen een prominente plaats opde muren van ons schoolgebouw. Tijdens de inloopavond van 27 mei (dat in het teken staat van onze nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) worden de resultaten van het kunstproject feestelijk onthuld.
We willen de ouders en zelfs enkele opa’s die geholpen hebben bij het (decoupeer)zagen en het schilderen heel erg bedanken voor hun hulp!
Meer zien:kunstproject Freerunning