Eén ouder heeft zich bereid verklaard om een rol te spelen in de organisatie van de Straatspeeldag. Enkele andere ouders overwegen dit nog. Het zou heel leuk zijn als beide scholen, Nicolaas en Sleutel, Schalkhaarbreed een actieve rol hebben in de straatspeeldag van 11 juni. Wanneer u interesse heeft om op die dag of in de voorbereidingen uw steentje bij te dragen, geef dat even door aan Arno, de leerkracht van groep 6 () Bij Arno kunt u ook terecht als u lid wilt worden van de verkeerscommissie. Deze commissie werkt nauw samen met de verkeerscommissie van de Nicolaasschool en speelt een rol in het organiseren van het verkeersexamen voor groep 7, de straatspeeldag en de verkeersveiligheid in en om de scholen.