Logo-De-Sleutel-transparant
Afgelopen woensdagmiddag heeft de herdenkingsdienst plaatsgevonden van Bo Minnée. Bo was een oud-leerling van onze school en is de zus van Rynnt uit groep 7. Het was een heel bijzondere middag, waarin vrolijke, humorvolle, muzikale en natuurlijk ook verdrietige herinneringen aan Bo centraal stonden. In manege Reilink, waar het samenzijn werd gehouden, waren veel kinderen en ouders van De Sleutel aanwezig. Oud-klasgenoten zongen het afscheidslied van de eindmusical, dat met het overlijden van Bo een heel andere betekenis kreeg. De leerlingen van groep 7 hebben op grote lakens verftekeningen, tekstjes voor Bo gemaakt. Deze lakens hingen tegen een manegewand.

Op school is er in alle groepen aandacht besteed aan Bo. Het herdenkingsplekje in de grote zaal is de afgelopen week druk bezocht. Veel kinderen, ouders en leerkrachten hebben iets geschreven of getekend in het afscheidsboekje. Te zijner tijd zullen we dit boekje aan Peter, Patty en Rynnt overhandigen.

Omdat Bo stichting KIKA een warm hart toedroeg, willen wij volgend schooljaar met de kinderen van de Sleutel een sponsoractie organiseren om geld in te zamelen voor dit goede doel. De leerlingenraad van vorig schooljaar wilde destijds al een actie op poten zetten, maar in overleg met de familie hebben we toen besloten dit voorlopig uit te stellen.

Tenslotte willen we de familie Minnée en alle andere mensen en kinderen die nauw bij de familie betrokken zijn heel veel sterkte wensen met het verlies van Bo. Tijdens de herdenkingsdienst werden wij er nogmaals op gewezen wat een bijzondere en dappere meid Bo was … om nooit meer te vergeten!

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top