Het dochtertje van juf Judith is de afgelopen weken twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een ernstige verkoudheid. Voor pasgeborenen kan een verkoudheid gevaarlijk zijn, zeker wanneer de verkoudheid op de longen slaat. Dit was het geval bij Lois. Gelukkig gaat het nu de goede kant uit en breekt voor Judith en haar gezin de tijd van genieten aan.

Met Piet Roosen, onze conciërge, gaat het niet vooruit. Piet heeft eind december voor de tweede keer een knieoperatie ondergaan. De klachten zijn echter nog steeds niet verdwenen. Heel vervelend, ook omdat Piet bezig is met zijn laatste jaar op de Sleutel. Piet gaat namelijk met ingang van volgend schooljaar met pensioen. We hopen dat Piet letterlijk snel weer op de been is. Bennie Teunissen, onze inval-conciërge, zal tot de voorjaarsvakantie op de Sleutel werkzaam zijn. We bedanken Bennie hartelijk voor zijn tomeloze inzet! Na de voorjaarsvakantie wordt inval van Piet op een andere manier geregeld.