Logo-De-Sleutel-transparant
Het afgelopen jaar heeft het team zich verdiept in de verschillende methodes met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij hebben de keus gemaakt om Goed Gedaan! aan te schaffen. Goed gedaan! is een lesmethode waarmee kinderen van groep 1 t/m 8 leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt preventieve methodes uit de professionele hulpverlening. Ingewikkelde inzichten zijn vertaald naar eenvoudige begrippen en concreet gedrag. Bovendien is Goed gedaan! leuk voor de kinderen. Dat motiveert!

In de bijlage staat een overzicht van de thema's die jaarlijks aan bod zullen komen. Wij starten na de voorjaarsvakantie met les 10, met als thema "Wat denk ik?" Aan het begin van iedere themaweek wordt u door de leerkracht via de mail door middel van een ouderbrief op de hoogte gesteld met betrekking tot het komende thema.

Werkgroep Sociaal Emotionele Ontwikkeling Judith, Ine en Josty

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top