Januari en februari zijn op veel scholen in Nederland waarin diverse citotoetsen worden afgenomen. Dat is op de Sleutel niet anders. Vanaf groep 2 wordt op gezette tijden druk getoetst. Deze toetsen gebruiken wij om de ontwikkeling van kinderen door de jaren heen te volgen en om te kijken of de kwaliteit van ons onderwijs voldoet. De toetsen van Cito zijn landelijk genormeerde toetsen.  Volgende week ontvangt u een e-mail met een toelichting van de gewijzigde normering van enkele Citotoetsen. Een afwijkende score op een citotoets in vergelijking met de vorige citotoetsen zou dus verklaard kunnen worden uit die andere, strengere normering.