Logo-De-Sleutel-transparant
Mede namens alle medewerkers van De Sleutel wil ik u en uw gezin een heel goed 2014 wensen.
Januari en februari zijn in onderwijsland altijd drukke tijden. Binnenkort start weer de CITO-carrousel. Leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen in de komende weken te maken met CITO-toetsen voor de basisvakken. Via het ouderportaal kunt u de resultaten daarvan volgen. In de kleutergroepen zijn de leerkrachten druk met het invullen van het OVM (ontwikkelingsvolgmodel) op basis van observaties. In de oudergesprekken van maart kunnen zij u hierover meer vertellen.
Rapporten:
De rapporten gaan dit schooljaar uit op vrijdag 21 februari. In de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie vinden dan de gesprekken plaats. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. In de tussentijd blijven we actief met het werken met portfoliodoelen. Eind februari hebben alle leerlingen van de Sleutel een portfoliodoel waaraan zij langere tijd werken. Deze doelen hebben allemaal betrekking op de daltonprincipes (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie). Net zoals in de gespreksronde van november zullen er per groep een aantal ouder-kind-gesprekken gehouden worden. Wanneer het uw kind betreft zal de leerkracht contact met u opnemen.
Renovatie:
De regering is voornemens om de huisvestingsgelden niet meer van het Rijk naar de gemeentes over te hevelen, maar rechtstreeks naar de schoolbesturen. Tussen de Deventer schoolbesturen en de gemeente is een verschil van inzicht ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de kosten van de op handen zijnde nieuwbouw en renovaties van scholen in Deventer. Het overleg hierover verloopt moeizaam. Voor de Sleutel betekent dit dat de planning om direct na de zomervakantie te renoveren niet gehaald wordt. De werkgroep huisvesting van de Sleutel vindt dit natuurlijk heel vervelend. Wanneer we meer duidelijkheid hebben over de voortgang van de renovatie van de Sleutel, laten we het u weten.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top