De buitenschoolse opvang die inmiddels 10 jaar bestaat valt met ingang van januari onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nicolaasschool en de Sleutel. Deze samenwerking is tot stand gekomen naar aanleiding van een bredere samenwerking van alle organisaties van kinderopvang in Schalkhaar. Met overgang naar het Kindcentrum Schalkhaar wordt formeel een eerste stap gezet om de relatie tussen onderwijs en kinderopvang te intensiveren en zo te komen tot één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Het 10-jarig bestaan van de BSO en de overgang naar het Kindcentrum Schalkhaar wordt ingeluid met een feestelijk programma dat plaatsvindt op vrijdag 24 januari. Ouders en kinderen die regelmatig gebruik maken van de BSO hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.