Het valt ons op dat het laatste jaar het aantal aanmeldingen voor brede-school-activiteiten van vooral de Sleutel-kinderen afneemt, terwijl we de indruk hebben dat het aanbod in die periode juist gevarieerder is. Mocht u hier anders over denken of andere mogelijke verklaringen voor hebben, laat ons dat even weten.
(Gert Katerberg, Greta Molendijk)