Ik typ dit stukje terwijl overal in de school Sinterklaasliedjes uit de klassen klinken. December, een gezellige tijd.
Maandag 9 december wordt de school in kerstsfeer gebracht. Mocht u mee willen helpen, vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom. Bijzonderheden met betrekking tot de kerstviering vindt u in de uitnodiging van de ouderraad, die als bijlage van deze nieuwsbrief meegaat. Donderdag 19 december mogen de kinderen uitslapen en worden ze vanaf 9.30 uur op school verwacht. De laatste schooldag van dit jaar, vrijdag 20 december, is een gewone schooldag. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 4 ‘s middags vrij zijn. De overige groepen hebben de hele dag school.