Met ruim 70 ouders hebben we op 8 oktober nagedacht over de ideale school. Met een klein groepje enthousiaste ouders ben ik om tafel gaan zitten om de positieve input van die avond verder uit te werken. Om het accent te leggen op concrete veranderingen in de school, hebben we ons betiteld als doetank (in plaats van denktank.) In de leerlingenraad is op eenzelfde manier gewerkt aan het dromen van de ideale school. De ideeën en suggesties die ouders op grote ouderavond naar voren hebben gebracht en de voorstellen van de leerlingen van de leerlingenraad komen in grote lijnen met elkaar overeen. De doetank heeft dit alles ondergebracht in drie thema’s, te weten:
  • Binnenstebuiten: activiteiten om de omgeving in school halen en de school in de omgeving zetten?
  • Ik & jij: activiteiten waarmee we, ik en jij, bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat;
  • Hoofd, hart & handen: op welke manier kunnen we stimuleren dat het onderwijs op de Sleutel  aandacht besteedt aan de totale ontwikkeling van het kind: hoofd (cognitieve ontwikkeling), hart (sociaal-emotionele ontwikkeling), handen (creatieve en motorische ontwikkeling).

In de doetank hebben we gebrainstormd over manieren waarop  we een stukje van die ideale school dichterbij kunnen brengen. Daarin vinden wij het belangrijk om kinderen daarin een grote mate van eigen regie te geven. Op die manier geven we kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving. Dit sluit goed aan bij de principes van ons daltononderwijs. Maar dat niet alleen; wanneer we samen met kinderen iets nieuws voor onze school realiseren zijn we tegelijk bezig met de hierboven genoemde thema’s.

Als eerste gaan we als school onze tanden stukbijten op het thema ‘binnenstebuiten’. De leerlingenraad lijkt ons een voor de hand liggende club om met het thema in de school te brengen. Donderdagmiddag 28 november heeft een deel van de denktank samen met de leerlingenraad de eerste lijnen uitgezet om plannen te maken om de school en haar omgeving binnenstebuiten te keren. In eerste instantie zal de leerlingenraad alle groepen aandoen om zoveel mogelijk ideeën, tips en voorstellen te krijgen om de omgeving binnen de school te brengen en de school in de omgeving neer te zetten. Naar aanleiding daarvan willen we één of meerdere suggesties met een groepje kinderen concretiseren. (Dat is dus niet perse de leerlingenraad.) Daarin staat het zelf initiëren en realiseren van de  verandering centraal.  Vragen die daarbij belangrijk kunnen zijn, zijn:

  • Wat hebben we al? Wat hebben we nog nodig?
  • Wat kunnen we al? Wat moeten we nog leren?
  • Wie kan ons helpen? Wie kunnen wij helpen?
Kortom, geen vastomlijnd plan, maar een avontuur. Pas op wanneer u ergens goed in bent,goede kruiwagens heeft, of anderszins een rol kan spelen in de totstandkoming van het project ‘binnenstebuiten’, want wie weet wordt u te zijner tijd door één van de leerlingen aangesproken om uw bijdrage te leveren.

In ieder geval staan met ingang van volgende week de ideeënborden bij de ingangen van de school voor u klaar om tips en ideeën te noteren.