Logo-De-Sleutel-transparant
Grote ouderavond en thema-avond
De grote ouderavond is druk bezocht dit jaar. Een verslag van de bijeenkomst heeft Gert inmiddels aan u verstuurd. Het filmpje dat door de MR is gemaakt met de kinderen wordt binnenkort op de website geplaatst.
Voorstel nieuwe schooltijden
In de MR is gesproken over het nieuwe voorstel van Gert Katerberg over andere schooltijden op de Sleutel. U ontvangt volgende week een mail van de directeur met daarin het voorstel en een toelichting. Net zoals vorig schooljaar zal er  weer een ouderraadpleging plaatsvinden. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top