Hanny Brinkman (juf in groep 4) is het nieuwe MR-lid namens de personeelsgeleding. Zij volgt Esther Kleine-van Onzen (juf in groep 8) op. Hanny neemt voorlopig voor een jaar de secretarisfunctie van de MR op zich. Data MR-vergaderingen: Komend schooljaar zijn de MR-vergaderingen op: Data MR -vergaderingen:
  • 10-09-2013
  • 29-10-2013
  • 10-12-2013 
  • 25-03-2014
  • 20-05-2014
  • 24-06-2014
De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.