Logo-De-Sleutel-transparant
Afgelopen maandag heeft het team van de Sleutel een uitgebreide training ontvangen in het voeren van gesprekken met kinderen. Deze gespreksvaardigheden gaan we inzetten bij het werken met een portfolio. In een portfolio laat een kind onder andere zien aan welke doelen hij of zij de achterliggende periode gewerkt heeft en op welke manier het hem of haar gelukt is om deze doelen te bereiken. Dit sluit nauw aan bij de nieuwe ontwikkelingen in de daltonwereld, waarin reflectie met kinderen een belangrijk thema is. In gesprekken met de leerkracht leert het kind zijn eigen doelen te stellen en wordt een plan gemaakt om deze doelen te bereiken.
Met het werken met een portfolio willen we kinderen eigenaar maken van hun leerproces. Op die manier wordt een portfolio meer dan een map met leerlingenwerkjes, maar heeft het een plek in het totale onderwijs. Afgelopen maandag, tijdens de studiedag, hebben 11 leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6, die zich hiervoor hadden aangemeld, ons geholpen om met hen te oefenen in het voeren van een portfoliogesprek. De leerlingen hebben hiervoor als een bedankje een cadeaubon ontvangen.  
Omdat de hierboven beschreven werkwijze een wezenlijke verandering betekent van ons daltononderwijs, gunnen we ons dit schooljaar de tijd om ons verschillende nieuwe leerkrachtvaardigheden eigen te maken, producten te ontwikkelen om het portfolio concreet vorm te geven. Een boeiend proces, waarvan we u regelmatig in de nieuwsbrief verslag zullen doen. Uiteindelijk willen we u tijdens een informatieavond in 2014 informeren over het werken met een portfolio op de Sleutel.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top