Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is er een 3+ groep bij ons in school gekomen. Hieronder vertellen de leerkrachten Esther Koldewijn (rechts op foto) en Michal Samara (links op foto) wat over deze groep:
Hallo allemaal,
Om te beginnen willen we heel kort uitleggen wat een drie plus groep inhoudt.
Peuters van 3 jaar (in ons geval komen de peuters van het asielzoekscentrum) mogen 5 ochtenden bij ons komen. Hier krijgen ze extra begeleiding en leren ze spelenderwijs beter Nederlands.

Op de drie plus groep staat naast een pedagogisch medewerker ook een leerkracht voor de groep. Het is een samenwerking tussen kindcentra en het onderwijs. Door de ervaring met peuters en de onderwijsdeskundigheid te combineren, krijgen de jonge kinderen de beste zorg in een gezellige en leerrijke speelomgeving.
Na een zo goed mogelijke voorbereiding op de verhuizing met de 3 plus groep was het dan zover op maandag
9 september. Wij werken met de methode van Uk & PUK van PUK&KO, dus hadden we heel bewust Puk (Puk staat op de achtergrond van onze foto) overal in het lokaal laten terug komen.
Het wennen voor de kinderen in onze nieuwe klas ging hartstikke goed. Vooral de enorme buitenspeelplaats met al het groen en mooie fietspaden vinden zij helemaal geweldig!
Sinds onze verhuizing zijn er alweer 5 nieuwe kinderen bijgeplaatst. In totaal hebben we nu 13 peuters in onze groep.
Juf Esther en juf Michal.