Dinsdag 8 oktober, vindt de jaarlijkse grote ouderavond plaats van de MR en de OR. De avond start met een kort formeel gedeelte, waarin MR en OR verantwoording afleggen over het vorige schooljaar en vooruitkijken naar het komende schooljaar. Daarna gaat de avond over in een thema-avond over de Toekomst van de Sleutel. Gastspreker is Jan Rensink, directeur-bestuurder van het openbaar primair onderwijs Deventer.

Hij zal iets vertellen over toekomstige ontwikkelingen in het (Deventer-)onderwijs. Daarna is er een brainstorm workshop over de toekomst van onze school, waarin een beroep gedaan wordt op uw actieve en creatieve inbreng. Vrijdag is er op school een filmpje gemaakt waarin kinderen van alle groepen uitspraken doen over hun droomschool.  Deze opnames zullen ook getoond worden. Tenslotte is er ook een verslag te zien over architectonische kijkdozen die de leerlingen van groep 7 en 8 van vorig  schooljaar hebben gemaakt.
Hoewel het een algemene avond is over onderwijs, zal er regelmatig de link gelegd worden met de aanstaande renovatie van de school.

Laat via de mail even horen of u wel / niet komt. Als we een globaal inzicht hebben op de opkomst, kunnen we rekening houden met de inrichting van de grote zaal. (Dat kan door een mailtje naar ) De school is open vanaf 19.45 uur. Het programma start om 20.00 uur en om 22.00 uur is de avond afgelopen. Verdere informatie vindt u in de uitnodiging die u heeft ontvangen.