leerlingenraad
De leerlingraad van afgelopen schooljaar neemt afscheid!
Jonas, Brit, Felix, Floor, Pepijn, Wana, Lotte en Sietse; heel erg bedankt voor jullie inzet!