Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor de groepsouderavonden voor groep 2 t/m 7.
De groepsouderavond voor groep 1 vindt plaats op maandag 16 september en de groepsouderavond van groep 8 op 1 oktober. Hiervoor bent of wordt u uitgenodigd door de groepsleerkrachten.