Vorige week vrijdag hebben alle groepen deelgenomen aan het educatieve verkeersprogramma Streetwise van de ANWB. Op Twitter en op de website is hiervan in foto’s verslag gedaan. In praktische workshops hebben de kinderen kennis gemaakt met het belang van goed gedrag in het verkeer.
In het verlengde daarvan wil ik uw aandacht vragen voor de werkgroep Verkeer in Schalkhaar. Samen met de Nicolaasschool wordt er in de werkgroep gekeken naar verkeerssituaties in het dorp die aandacht behoeven. Tevens is de werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijk verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7. 
De werkgroep verkeer vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Voor de Sleutel streven we naar participatie in de werkgroep van tenminste twee ouderleden en één teamlid. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen informatie vragen bij Arno Hilberink of Gert Katerberg.