We hebben een mooi programma op maat voor uw zoon of dochter.

De activiteiten starten na de kerstvakantie.

 

  • Zingen voor kleuters
  • Striptekenen
  • Werken met klei

 

Sinterklaas-2012Elk jaar is het weer spannend. How komt Sinterklaas dit jaar op onze school aan?
Ook vandaag stonden de kinderen al om half negen heel hard te zingen op straat voor de school. Met mooie Pietenmutsen op zongen ze en dansten ze het ene liedje na het andere.

Uiteindelijk verscheen er eerst een Piet op een Harley Davidson. Gevolgd door een oldtimer Mercedes met daarin Sinterklaas en nog drie Pieten. Twee daarvan klommen al snel op het schooldak. De andere twee begeleiden de Sint tussen alle kinderen door.

Rond kwart voor negen ging de Sint met zijn Pieten de school in.

Hieronder enkele links naar foto’s die vandaag zijn gemaakt:

Voor de knutseltent tijdens de kerstmarkt van de ondernemersvereniging in Schalkhaar zijn wij op zoek naar groen voor de kerststukjes.
De kerstmarkt is op zaterdag 15 december op het dorpsplein van Schalkhaar.
Heeft u groen beschikbaar, graag een mailtje naar:
Of melden bij Arianne van de Berg, Ingrid Roeterd, Jonike de Bont of Maroeska Keizer (Nicolaasschool) en Erika Kranenburg (De Sleutel).

sint-aankomst-obs-de-sleutelOp woendag vijf december vieren we het Sinterklaasfeest. Elk schooljaar is het weer een verrassing hoe de Goedheiligman nu weer zal aankomen. Vorig schooljaar kwam hij met een camper. Is het dit jaar gewoon te paard? Met een ouderwetse auto misschien? Kiest hij een heel luxe voertuig of juist iets heel stoers? Nog een paar nachtjes slapen en dan weten we het.

andere-tijdenDe ouderraadpleging over vijf gelijke schooltijden is afgesloten.

Ook binnen het team heeft men zijn of haar mening kunnen geven over andere schooltijden.

Op maandag 26 november komt de werkgroep Andere Tijden in Schalkhaar bijeen om de resultaten van de personeels- en ouderenquêtes met elkaar te bespreken.

De leerlingenraad is al weer enkele keren bij elkaar geweest. Nu al zijn er enkele concrete resultaten geboekt. Lotte en Wana hebben overleg gehad met mevrouw Van Diessen van het overblijven. Onderwerp van gesprek was kijken of het mogelijk is om af en toe tosti’s te eten tijdens het overblijven. De volgende afspraak is gemaakt. In de week voorafgaand aan elke vakantie is er één tostidag. Deze dag verspringt steeds, zodat elke dag (en de kinderen die op die dag overblijven) een keer aan de beurt komt (komen).

Wellicht heeft u het al in de media vernomen: Op dinsdag 6 november hebben de Stichting RK Scholen Schalkhaar, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, Stichting Peuterontwikkeling en peuteropvang Spring in ’t Veld en Stichting Kinderopvang Schalkhaar een intentieverklaring getekend om te komen tot verregaande samenwerking tussen onderwijs en opvang in Schalkhaar.

In de intentieverklaring is de doelstelling als volgt verwoord: ‘Het realiseren van maximale ontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden voor alle kinderen in Schalkhaar. In een kindcentrum zullen peuterarrangementen, primair onderwijs, BSO en Brede School activiteiten (talentontwikkeling in de vrije tijd) aangeboden worden. Op deze manier zal een doorlopende ontwikkelingslijn worden gerealiseerd.’

De kinderen worden in verband met het Sinterklaasavond op donderdag 6 december om 9.30 uur op school verwacht.

Dit stond niet in de jaarkalender.

Mocht dit problemen geven, dan is het mogelijk dat u uw zoon of dochter toch op de gewone tijd naar school te brengen.

Wilt u dit van te voren even meedelen aan de groepsleerkracht?

We zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van een mooi kunsteducatieprogramma voor de kinderen van de basisscholen in Schalkhaar. Creatieve vakken en muziek zijn essentieel voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Ook de positieve invloed op cognitieve ontwikkeling. Het is inmiddels aangetoond.

Wat zit er in het vat?
Zingen en muziek voor kleuters, striptekenen, gamedesign, streetdance, kinderkunst: klei en keramiek, algemene muzikale vorming in Brede Schoolverband.
Daarnaast werken we aan het aanbieden van muzieklessen buiten schooltijd of in BSO tijd in Schalkhaar.

De activiteiten starten na de kerstvakantie. Wilt uw zoon of dochter een instrument leren bespelen of deelnemen aan een kinderkoor? In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. Houd de website in de gaten!

materiaalDe voorraad kosteloos materiaal is aardig geslonken.

Met Sinterklaas en kerst in aantocht hebben we dringend aanvulling nodig.

Dus…… als u nog doosjes, rolletjes of ander bruikbaar materiaal heeft, neem het mee naar school, zodat wij weer aan de slag kunnen.

Sine Limite organiseert i.s.m. Lexima een informatie avond voor de ouder(s) / verzorger(s)  van leerlingen met dyslexie voor de 44 scholen aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Helaas hebben we gehoord dat deze avond al vol is en dat inschrijven niet meer mogelijk is. In het voorjaar zal weer een avond georganiseerd worden, wij zullen u daar tijdig van op de hoogte stellen.
Josty Kistemaker

Gunt u uw kind dit jaar ook weer een
fantastisch zomerdagkamp? Wij wel!

Om dit mogelijk te maken zijn wij met spoed op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de organisatie van het kamp.

Je kunt je aanmelden via of persoonlijk op het schoolplein bij Beata Bosgoed, Kirsten Raasveld of Maroeska Keizer. DOEN!

Bladinzamelactie 2012November 2012 -  Ook dit jaar heeft De Sleutel weer meegedaan aan de bladinzamelingswedstrijd.
In de categorie buitenscholen moest  De Sleutel het  o.a opnemen tegen De Dorpsschool uit Bathmen  de winnaar van vorig jaar.

Beste ouder(s), verzorger (s)

Op 21 september heb ik u via de mail geïnformeerd over het voorstel andere schooltijden dat de directeuren van de Nicolaas en de Sleutel ter instemming hebben voorgelegd aan de beide medezeggenschapsraden. De gehele brief kunt u lezen op deze website.bij de Algemene brieven.

Ik heb u gevraagd om vragen en opmerkingen over dit voorstel aan mij te mailen. Ik heb aangegeven deze te bundelen en er op te reageren. In het onderstaande stuk vindt u de vragen en opmerkingen die (vijf) ouders mij gestuurd hebben. Dat zijn er niet veel en het is ook niet representatief. Het zijn wel voorbeelden van vragen, opmerkingen en meningen, die u als ouder wellicht helpen uw positie te bepalen. Dat is in verband met de ouderraadpleging die de oudergeleding van de MR doet, van belang.

Ook als u nu nog vragen of opmerkingen heeft over een eventuele overgang naar andere schooltijden, schroom niet contact met mij op te nemen. Dat kan per mail of telefonisch. U kunt ook even langskomen (op mijn kantoortje)  Komt het niet uit, dan maken we een afspraak.

Vriendelijke groet
Gert Katerberg

 De directie van OBS De Sleutel wil de schooltijden wijzigen in een vijf-gelijke-dagen model, vijf dagen van half negen tot twee uur naar school. De medezeggenschapsraad (MR) is bij deze  wijziging instemmingsbevoegd. De oudergeleding van De MR is daarnaast verplicht om de ouders te raadplegen. Bij een positief advies van de MR (dus oudergeleding en personeelsgeleding) wordt het vijf-gelijke-dagen model in het schooljaar 2013/2014 ingevoerd.

Op woensdag 31 oktober 2012 ontvangen alle ouders en verzorgers een brief met daarin een unieke stemcode.

 

Klik op de knop hieronder om naar de ouderraadpleging te gaan.
Zorg ervoor dat u de unieke stemcode bij de hand heeft. Die heeft u nodig om uw stem uit te brengen.

Stemmen is mogelijk tot en met 12 november 2012.

 

Knop-Ouderraadpleging-Andere-tijden 200px

 

Klik hier als u de ouderraadpleging in een apart browserscherm wil benaderen.

 

benny-bladmanAlle bladeren verzamelen!

www.deventerschoonfamilie.nl

Het is herfst en overal vallen de blaadjes van de bomen. Dat is leuk, want je kan er heerlijk in spelen, maar het geeft ook wel veel rommel.
En als al dat blad te lang blijft liggen kan het heel glad worden in de straat.

Op woensdagavond 17 oktober is er voor ouders en leerlingen van de Sleutel de mogelijkheid om de school binnen te wandelen. Deze inloopavond vindt plaats tussen 18.30 uur tot en met 19.30 uur.
De bedoeling van de inloopavond is om op informele wijze kennis maken met het reilen en zeilen in de klassen en in de school. Kinderen kunnen hun ouders een rondleiding geven, de werkwijze in de klas uitleggen en hun werk(jes) laten zien.
Tevens wordt op deze avond de kinderboekenweek afgesloten. In de klassen en in de gangen hangen kunstwerken rond het thema ‘Hallo Wereld’. Elke groep heeft zich gebogen over een werelddeel. De leerlingenraad heeft per groep het mooiste kunstwerk uitgekozen. Deze kunstwerken hebben een prominente plaats in de grote zaal gekregen.
Op deze manier kunt u zien hoe er met De Sleutel letterlijk een wereld opengaat.

De eerste ronde oudergesprekken (groep 1, 2 en 4 t/m 7) vinden plaats op donderdag-avond 8 november en maandagavond
12 november. Ouders van groep 3-leerlingen en groep 8-leerlingen vinden op een ander moment plaats.
De gesprekken van groep 3 zullen worden gehouden op dinsdagavond
20 november, woensdagmiddag 21 novem-ber en donderdagavond 22 november. In de gang bij groep 3 komt een lijst te hangen, waarop ouders kunnen intekenen.
Omdat de gesprekken in verband met de advisering voor het voortgezet onderwijs langer duren dan de 10-minutengesprekken vinden gesprekken over de leerlingen van groep 8 plaats op een andere avond.
Direct na de herfstvakantie ontvangt u een uitnodiging voor de oudergesprekken.

Binnenkort ontvangt u informatie van de MR-oudergeleding over de ouderraadpleging. Vragen of opmerkingen over gelijke schooltijden kunt u nog steeds mailen naar

Op maandag 5 november komt de schoolfotograaf op school.
Met name voor de klassenfoto is het prettig als uw zoon of dochter op het moment dat de foto gemaakt wordt, aanwezig is. Dus als het even kan, is het wenselijk dat u doktersbezoek, tandartsbezoek en dergelijke op een andere dag plant.

schoolfotograaf

Binnenkort

Zoeken op deze site