Een bedankje voor Peter van der Horn en Bionde van de Loo. Zij hebben het initiatief genomen om voor leerlingen van de Sleutel de avond-4-daagse te organiseren. De afgelopen week hebben ongeveer 20 leerlingen van onze school hun beste beentje voor gezet. Donderdagavond zijn alle deelnemers feestelijk onthaald, ook de leerlingen van de Sleutel en hun begeleiders. Peter en Bionde, nogmaals bedankt!

Gert Katerberg
Terwijl de school zich opmaakt voor het kleuterfeest, schoolreizen, schoolkampen, de afscheidsmusical en het eindejaarsfeest, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de formatie voor het schooljaar 2013 – 2014. De formatie wordt in ieder geval voor de ruilochtend van 25 juni met u en de leerlingen gecommuniceerd.

Gert Katerberg
De werkgroep huisvesting, onder bezielende leiding van Ulrike Weis ten Elsen, is de afgelopen maanden druk geweest met het maken van plannen voor de renovatie van de Sleutel. Deze renovatie zal plaatsvinden in het schooljaar 2014 – 2015.

Naast een facelift van het gebouw willen we met de renovatie ook een aantal andere zaken verbeteren:
  • verbeteringen die te maken hebben met ons daltonconcept, bijvoorbeeld meer en betere werkplekken buiten de lokalen;
  • verbeteringen die te maken hebben met de afstanden binnen de school, waaronder de routering;
  • verbeteringen die te maken hebben met de openheid van het gebouw: transparantie en toegankelijkheid.

De opening van de vriendschapsweek was een groot succes. Er werd een prachtig lied gezongen door Gert over vriendschap. De tekst van dit lied kunt u vinden onderaan dit artikel.

In alle groepen wordt hard gewerkt aan opdrachten rond het thema vriendschap. De woorden; samen, spelen en vertrouwen komen hierin terug. De tentoonstelling is op donderdag 23 mei van 18.30 tot 19.15 en we hopen natuurlijk dat er veel familie komt kijken. Om u vast nieuwsgierig te maken…..

In groep 1 staat een verteltafel van Kikker en zijn vriendjes en diverse knutsels rond dit thema.
Groep 2 heeft Elmer de vriendjesolifant gemaakt.
De kinderen van groep 3 hebben in de bibliotheek allemaal een boek uitgezocht. Iedere dag staat een ander boek centraal en wordt daar een creatieve opdracht bij gedaan.

We hebben een fantastische sportdag gehad op dinsdag 14 mei. Gelukkig viel het weer ook mee.

We hebben slagbal, lijnbal en trefbal gedaan. En een aantal snelle kinderen (Jonas, Benjahmin, Fleurie, Els, Janno, Tymo, Zoë en Danique) heeft ook mee gedaan aan de estafette. Knap gedaan!!

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen een groot compliment voor hun inzet en zeer zeker voor hun sportiviteit!!! We zijn hartstikke trots op jullie!

Het team van Jorn, Lloyd, Pepijn, Thijs, Martijn, Britt, Fleurie en Femke heeft zelfs een mooie beker gewonnen.

Een bedankje aan alle ouders die deze dag hebben geholpen met de (fiets)begeleiding: Marga, Janette, Edwin, Peter, Frank, Christel, Ilona, Nuray en Renate. Mede dankzij jullie is het voor de kinderen een fantastische dag geweest!!!

Er zijn op de sportdag die werd gespeeld op dinsdag 14 mei foto's gemaakt.

Alle ouders die geholpen hebben tijdens de Koningsspelen ... heel erg bedankt.
Extra geweldig, want er was sprake van een korte termijn planning.
Verder moest er af en toe geïmproviseerd worden en speelde het weer ook niet echt mee.
Maar met de hulp van zo'n grote groep ouders is het gewoon een fantastische dag geworden.

Ook zijn er enkele foto-series gemaakt.
Bekijk ze allemaal:
Koningspelen obs De Sleutel Groep 1 t/m 4
Koningsspelen obs De Sleutel Groep 1 t/m 4 (ddel 2)
Koningsspelen obs De Sleutel Groep 5

 

Op woensdag 17 april werd voor de 45-ste keer het schoolvoetbaltoernooi wijk 6 (oud Diepenveen) georganiseerd. Ook de groepen 5 t/m 8 van de Sleutel waren hierbij aanwezig. Jongens, meisjes en gemengde teams konden zich hier voor opgeven. Elk team speelde 4 wedstrijden van ongeveer een kwartier. Het was leuk om te zien dat iedereen er veel plezier in had en sportief was! Twee teams uit groep 7 (team 3 en 4) hebben deze middag gewonnen en één team uit groep 5 (team 1). Gefeleciteerd!! Volgend jaar hopen we op weer zo'n leuke, sportieve middag, de 46-ste keer!

Het team van de Sleutel vindt het belangrijk dat er gericht wordt gewerkt aan thema’s binnen de sociaal emotionele ontwikkeling. Er is sinds januari ook een werkgroep die zich daarmee bezighoudt.
Dit schooljaar willen we aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling door themaweken te organiseren.

Het hoofdthema zal zijn:  Vriendschap.
De kernwoorden van onze school die we daarbij willen benadrukken zijn: samen, plezier en vertrouwen.

Tijdens het halen van de kinderen aan het einde van een schooldag is het altijd een drukte van belang bij het hek dat toegang geeft tot ons schoolplein. Veel ouders wachten hier hun kinderen op. Voor kinderen en ouders die het schoolplein willen verlaten, levert dat nogal eens opstoppingen op. Daarom een vriendelijk verzoek om de doorgang naar ‘de poort’ vrij te houden. Bedankt voor de medewerking.
In het verlengde daarvan is het wellicht interessant om te melden dat sinds kort een werkgroep zich (onder andere) bezighoudt met het stroomlijnen van de diverse activiteiten die op het schoolplein plaatsvinden: een plek om te spelen, een plek voor balspelen, enzovoort. Daarover binnenkort meer.
In verband met de schoolkampen hebben we besloten om de geplande vergaderdag van 19 juni te verplaatsen naar 12 juni. Dit betekent dat alle groepen op woensdag 12 juni de hele dag vrij zijn. Op 19 juni hebben de groepen 1 t/m 6 dus gewoon les.
Maandagochtend 15 april komt het Tauridaorkest uit Sint Peterburg ons verblijden met een klassiek concert. Wie weet ontstaat er een nieuwe traditie. Hetzelfde orkest heeft onze school vorig schooljaar ook al bezocht.
In verband met dit concert, dat om 11.00 uur in onze grote zaal gegeven wordt, zal de weekopening komen te vervallen.
Woensdagmiddag 17 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. Wanneer u het leuk vindt, kunt u de teams aanmoedigen tussen 13.00 uur en 15.15 uur. De wedstrijden vinden plaats op de sportvelden van SV Schalkhaar. We wensen onze teams veel succes en een sportieve middag.
De leerlingen van groep 3, 4, 7 en 8 geven een voorstelling op donderdag 25 april.
Natuurlijk hebben we dan ook publiek nodig.. Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd
op 25 april.
Voor groep 3: aanvang 11.00 uur
Voor groep 4: aanvang 11.45 uur
Voor groep 7: aanvang 13.45 uur
Voor groep 8: aanvang 14.45 uur.

Natuurlijk is het ook mogelijk alle voorstellingen te bekijken.
Bent u niet in staat te komen? Van alle voorstellingen zal een filmpje worden gemaakt.
Houd deze website in de gaten!
Vorige week heeft u een mail ontvangen over de invulling van de kroningsspelen op 26 april. De leerlingen van groep 1-4 blijven op school en doen daar allerhande gezellige spelactiviteiten. De overige leerlingen volgen een sport- en spelprogramma op De Scheg.
We zoeken nog begeleiders bij de spelletjes voor de onderbouw en fietsbegeleiders voor de bovenbouw (De Scheg is toegankelijk voor ouders en belangstellenden, dus wanneer u wilt blijven, kan dat).
Alle leerlingen zijn ’s middags vrij!

PS: Volgende week vrijdag ontvangen we het definitieve draaiboek. We zullen u op de hoogte houden wanneer daarin belangrijke wijzigingen optreden. Overigens hulde voor het Deventer Sportbedrijf dat met man en macht werkt om dit evenement tot een succes te maken voor heel veel Deventer basisscholen.
Op 13 t/m 16 mei zal de wandelvierdaagse van Deventer gehouden worden.Twee ouders: Peter van den Horn en Bionde van de Loo, hebben contact gezocht met de OR om te onderzoeken of we als de Sleutel mee kunnen lopen met de wandel-4-daagse.Hieronder kunt u meer lezen over hoe u uw kind(eren) op kunt geven.

Sinds de zomervakantie is de werkgroep ‘huisvesting’ actief binnen de school. Deze werkgroep bestaat Esther van Onzen, Tjitske Groen, Josty Kistemaker (leerkrachten), Ulrike Weis ten Elzen (moeder en architect), Mandy Plante (medewerker van het stafbureau) en Gert Katerberg (directeur). Na een aantal workshops met het schoolteam en een aantal werkgroepvergaderingen wordt het steeds duidelijker hoe we de renovatie kunnen aangrijpen om er meer uit te halen dan alleen een facelift voor het gebouw.
In het voortraject is in dat verband gekeken naar mogelijkheden om het gebouw van de Sleutel meer aan te laten sluiten bij het daltonconcept. Het team heeft dat als volgt geformuleerd:
Het schoolgebouw moet samenwerkingsmogelijkheden stimuleren. In die zin is de school een ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen, waarbij we gebruik maken van elkaars capaciteiten, waarin zeggenschap, meepraten, meedenken en samenwerken mogelijk is.

Sinds begin dit jaar volg ik de medezeggenschapsraad van De Sleutel op de voet. Onlangs ben ik toegetreden als nieuw MR-lid. Hierbij stel ik mij graag kort voor. Mijn naam is Liesbeth Hekkers. Moeder van drie “De Sleutel” kids, Benjahmin (groep 6), Annalin (groep 4) en Cleolize uit groep 3. Ik vind het interessant om de diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en beleid te volgen. Niet alleen volgen, maar ook kijken hoe deze integraal is toe te passen op bijvoorbeeld de Sleutel.  Naast mijn werk, zoek ik ontspanning in de vorm van hardlopen (joggen J). En tenslotte, maar dan wordt het wat rustiger met de activiteiten, zet ik mij ook in voor de Zonnebloem.
Zie je mij? Heb je vragen? Spreek mij dan gerust aan op school.

Het oefenen van sommen kunt u met uw kinderen op vele manieren doen. Op de volgende sites staan mooie opdrachten voor groep 3 t/m 8:
http://rekenweb.nl
http://www.klokrekenen.nl
http://www.sommenprinter.nl/breukengenerator.php
http://www.sommenmaker.nl
Op sommenprinter staan goede opdrachten op werkbladen met betrekking tot breuken te genereren. Het is belangrijk dat het oefenen leuk blijft voor uw zoon of dochter!!
Met vriendelijke groet,
Josty Kistemaker, intern begeleider.
U kunt hier een flyer downloaden voor de presentatie van het nieuwe boek van Susanne van der Wouden. Susanne geeft momenteel op de vrijdag les in groep 8. Eerder dit schooljaar was ze actief in groep 7. Met het verschijnen van haar boek zet Susanne haar eerste schreden op het kinderboekenschrijfster-pad. We wensen haar daarbij veel succes!
{jd_file file==159}
Het “Comité 4 en 5 mei Deventer” wil leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs meer betrekken bij de dodenherdenking op 4 mei op het Grote Kerkhof.
Indien er belangstelling bestaat bij ouders en leerlingen om hier aan deel te nemen kunnen zij contact opnemen met Alex Kühne, lid van het comité ().

Binnenkort

Zoeken op deze site