Logo-De-Sleutel-transparant

In groep 4 en 5 vindt maandag aanstaande weer een hercontrole hoofdluis plaats. De ‘moderne’ hoofdluis is steeds lastiger te bestrijden. Er is namelijk steeds vaker sprake van resistentie tegen antihoofdluismiddelen. Dagelijks kammen gedurende veertien dagen klinkt misschien ouderwets, maar wordt tegenwoordig gezien als de meest effectieve methode.

Ik heb de laatste tijd enkele klachten ontvangen van de buurtbewoners over het parkeren rond de school. Zeker op regenachtige dagen wil iedereen begrijpelijkerwijs een plekje zo dicht mogelijk bij de school. Wilt u de auto’s parkeren op de parkeerplaatsen of langs de weg waar het toegestaan is. Parkeren op de Kolkmansweg en aan de schoolkant van de Bakkerskamp mag niet.

De blaadjes vallen. Velen hebben de bezem en de bladhark al ter hand genomen.
De Deventer Schoon Familie bemoeit zich al enkele jaren met de bladinzamelactie “Alle Bladeren Verzamelen”. Onze school is dit jaar weer ingeloot om mee te doen aan de bladverzamelwedstrijd.
Op school wordt maandag 29 oktober een bladkorf geplaatst van 3x3x1m. De bladkorf staat bij de ingang van het schoolplein aan de Fokkingshof.
Bladeren kunnen aangeleverd worden in zakken en in de bladkorf gestort worden door ouders, kennissen en buren. Misschien heeft u de aanhangwagen al wel vol staan of komt die in de herfstvakantie vol?
In de korf mogen alleen schone bladeren worden gestort, dus niet in zakken, geen zwerfafval of takken.
Op donderdag 8 november om 13.00 uur komt de bladambassadeur. Hij zal in het bijzijn van de kinderen, leerkrachten en ouders (!) de hoeveelheid blad opmeten.
Op verschillende andere locaties (bij scholen) wordt op datzelfde moment ook gemeten. Na het meten is er de prijsuitreiking en een lekkernij voor de kinderen. Wij hopen op heel veel blad.

Namens de collega’s,
Ine  Dijkerman (coördinator).

dag-van-de-leraarZet leraren in het zonnetje

Elk jaar vieren we op 5 oktober de Dag van de Leraar. Verras in 2012 ook jouw leraar of collega op 5 oktober! Hoe? Een aantal ideeën vind je op dagvandeleraar.nl. Hoe moeilijk of makkelijk ze te organiseren zijn kUn je zien aan het aantal appeltjes: 1 appeltje vraagt weinig organisatie, 3 appeltjes vraagt veel organisatie.

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde Grote Ouderavond en de groepsouderavond (voor de groepen 2 t/m 7) van dinsdag 2 oktober aanstaande. Dat is een iets andere opzet dan u gewend bent.
Door deze aanpak krijgt de groepsouderavond die in het verleden per groep op afzonderlijke avonden werden gehouden een compacter karakter. In twee rondes stellen de leerkrachten zich voor en vertellen ze kort wat de belangrijkste zaken zijn voor het desbetreffende schooljaar. De informatie die de groepsleerkrachten geven in de eerste en de tweede ronde is identiek. We hebben gekozen voor twee rondes om ouders die meerdere kinderen op school hebben de gelegenheid te bieden om op dezelfde avond de informatie te krijgen van meerdere groepen. U kiest zelf welke groep u in de eerste of de tweede ronde bezoekt.
Dit schooljaar wordt de groepsouderavond gecombineerd met de Grote Ouderavond van MR en OR.

Zoals u wellicht gemerkt heeft, is in de vakantie een start gemaakt met het weghalen van de noodlokalen.
Eesje van Tuinen, moeder van Jelte uit groep 4, heeft hiervan enkele foto's en filmpjes gemaakt.
Het terrein waar de desbetreffende lokalen ziet er overigens nog niet uit zoals we wensen.
Er wordt nog aan gewerkt. Met andere woorden: wordt vervolgd....

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen in de zomer: heerlijke temperaturen, fantastisch weer. Inmiddels is de herfst gearriveerd. Kortom, we lijken al weer twee seizoenen bezig!

De ziekte van Bo Minneé uit groep 8 houdt bij iedereen de gemoederen heel erg bezig. Bo is afgelopen dinsdag even op school geweest. Zoiets simpels en vanzelfsprekend en toch … een bijzondere en emotionele gebeurtenis!
Bo is nu een tijdje thuis. Een knappe professor uit Rotterdam buigt zich deze week over de resultaten van de onderzoeken. De hersentumor die bij Bo geconstateerd is, komt zelden voor. Dat betekent dat de definitieve diagnose nog even op zich laat wachten. We wensen Bo, haar familie en vrienden heel veel sterkte.

De nieuwe leerkrachten Eveline, Janet en Judith hebben een goede start gemaakt met hun groepen. Net als andere jaren hebben we dit schooljaar een aantal studenten in school. In deze Nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor.

Mocht u kennis willen maken met de nieuwe leerkrachten of met de stagiair(e)s, loop dan na schooltijd gerust even binnen.

Op onze website is de nieuwe schoolgids te vinden. In de schoolgids wordt de dagelijkse gang van zaken op onze school beschreven. U vindt informatie over daltononderwijs, ons onderwijsaanbod, de werkwijze in de klassen. Ook kunt u de belangrijkste regels en afspraken terugvinden.
Sinds schooljaar 2011-2012 wordt schoolgids niet meer op papier verspreid, maar is hij integraal te lezen op de website. De schoolgids staat ook als download op de website:
Heeft u vragen of opmerkingen over de schoolgids, neem dan contact met mij op. Ook tips voor verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.

Volgende week vrijdag, 21 september, komt de brief over ouderhulp uit.

Naar aanleiding van deze brief kunt u zich opgeven voor de voorbereiding en ondersteuning bij activiteiten die het team en de ouderraad op onze school organiseren.

De medezeggenschapsraad vergadert binnenkort over het vormgeven van het besluitvormingsproces met betrekking tot het vijf-gelijke-tijden-model. Zodra hier meer over bekend is, wordt u geïnformeerd.

Dit schooljaar kiezen we ervoor om de grote ouderavond van de OR / MR en de groepsavonden in één te schuiven.

De grote ouderavond en de groepsouderavond vindt plaats op 2 oktober om 19.45 uur.     
De MR overweegt om het punt van gelijke schooltijden op die avond ook te agenderen.

Tijdens de groepouderavond kunnen ouders en verzorgers in diverse rondes kennismaken met de groepsleerkrachten en met het lesaanbod van de groepen 2 t/m 7. Voor groep 1 en groep 8 is een aparte avond belegd.
In de uitnodiging, die u later ontvangt, zal het exacte programma van deze avond bekend gemaakt worden.
Nieuw dit schooljaar is de inloopavond van 17 oktober.

Op de inloopavond kunnen de kinderen hun ouders rondleiden in het klaslokaal en de school.

Tevens zijn in de klassen werkjes te zien die te maken hebben met de Kinderboekenweek, die de week ervoor is afgelopen.

Omdat de informatieavonden van groep 1 en groep 8 dermate specifiek is, hebben we gekozen om voor deze groepen aparte avonden te organiseren.
De ouderavond voor groep 1 is op dinsdag 9 oktober. De avond start om 19.45 uur. Behalve de groepsleerkrachten is er ook iemand van de ouderraad aanwezig. Ook Gert Katerberg, directeur van de school is present.
De datum van de ouderavond van groep 8 is nog niet bekend. Ouders van groep 8 ontvangen hierover volgende week bericht. Behalve Esther van Onzen, de groepsleerkracht, zal Gert Katerberg de avond ook bijwonen.
Betreffende ouders krijgen voor deze avonden een aparte uitnodiging.  

Er werden deze week niet alleen Tweede Kamerverkiezingen gehouden.

In de groepen 5 t/m 8 is gestemd op leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld voor de leerlingenraad.

Per groep worden twee leerlingen gekozen die in de raad zitting nemen.

De leerlingenraad vergadert één keer per maand met de directeur van de school over diverse zaken.

De nieuwe leerlingenraadleden zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

week van meneer dijkermanIn het schooljaar 2011-2012 had ik aangegeven gebruik te maken van vervroegde uittreding, kortom afscheid te nemen van De Sleutel en iedereen die daarbij betrokken is: kinderen, (groot)ouders, collega’s, stagiairs, overblijfouders.

Op verzoek van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs passen we met ingang van 21 september aanstaande de gymtijden aan.

Het gymnastiekrooster op de vrijdag ziet er nu als volgt uit:
08.30u - 09.15u: groep 3
09.15u - 10.00u: groep 4
10.15u - 11.00u: groep 5
11.00u - 12.00u: groep 6
 
13.00u - 14.00u: groep 7
14.00u - 15.00u: groep 8

Leerlingen van groep 8 mogen, wanneer gym aan het einde van een dag(deel) plaatsvindt van ons rechtstreeks naar huis.

Overblijfkinderen en BSO-leerlingen wandelen gewoon met de leerkracht mee naar school.

Wilt u als u hier bezwaar tegen hebt, dit even schriftelijk of per mail kenbaar maken aan Gert Katerberg

Even voorstellen….

Dit nieuwe schooljaar hebben we weer enkele nieuwe collega's, LIO's, Onderwijsassistenten in opleiding en stagiaires van de PABO op school.

Ze stellen zichzelf aan jullie voor.
 

Op 2 oktober vinden de groepsouderavonden van groep 2 t/m 7 plaats. Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft, is het mogelijk om mee te draaien in verschillende informatierondes. In zo'n ronde kunt u kort kennismaken met de groepsleerkrachten en ontvangt u de belangrijkste informatie over het onderwijs in de desbetreffende groep. 

Deze groepsinformatieavond wordt gecombineerd met de grote ouderavond van de MR en de OR.

Voor de groepen 1 en 8 zijn aparte informatieavonden gepland. De informatieavond van groep 1 is op dinsdag 9 oktober. De datum van de informatieavond van groep 8 moet nog worden vastgesteld. U ontvangt ruim van te voren een uitnodiging voor bovengenoemde informatieavonden.

 

Op woensdag 17 oktober hebben we een inloopavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Tijdens de inloopavond laten kinderen hun ouders / verzorgers het klaslokaal zien. Kinderen kunnen dan vertellen hoe er gewerkt wordt in de klas. Tegelijk is er in de klas werk te zien over het project naar aanleiding van de kinderboekenweek 'Hallo Wereld'. Ook voor de inloopavond ontvangt u nog een uitnodiging.   

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top