Dit is alweer de laatste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar. Om de laatste schoolweken in beeld te krijgen, vindt u in deze nieuwsbrief een korte beschrijving van hetgeen de komende schoolweken aan bod komt.

Het is een bijzonder schooljaar geweest. In de eerste plaats denk ik dan aan de ziekte van Bo Minnée (leerling van groep 8) en Carol Müthing (moeder van Noa en Sem, leerlingen van groep 8 en 7).


De ziekte van Bo die heeft een grote impact op de school en in het bijzonder op de leerlingen en de groepsleerkracht van groep 8. Zondag start Bo weer met een nieuwe chemo. Naar aanleiding van de chemo’s die Bo de laatste maanden heeft ondergaan, wordt gekeken hoe het met haar gaat. Wanneer daarover iets over te melden valt, zullen we dat in overleg met de ouders van Bo doen. De familie geniet op dit moment van een korte vakantie en volgende week gaat Bo met haar klas op schoolkamp.
Bij Carol Müthing is aan het begin van het schooljaar een hersentumor geconstateerd. Zoals al eerder gemeld, gaat het met haar stap voor stap steeds beter.

Eind vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van twee vaste gezichten op De Sleutel, Bert Brinkman en Gerrit Dijkerman. Judith Helderman (groep 5) Eveline Slagter (groep 4 en 6) en Janet Emens (groep 1) zijn daarvoor in de plaats gekomen en hebben alle drie op eigen wijze dit schooljaar het team van De Sleutel versterkt.

Op onderwijskundig gebied hebben we dit schooljaar veel ervaring opgedaan in het werken met groepsplannen. Op die manier kunnen we als school nog beter omgaan met het afstemmen van ons onderwijs op verschillen tussen kinderen.  Verder hebben we ons uitgebreid verdiept in de laatste inzichten op gebied van het rekenonderwijs in verband met de aanschaf van een nieuwe rekenmethode.

Het proces rond Andere Schooltijden heeft de gemoederen danig bezig gehouden. We hadden gehoopt om dit schooljaar besluiten te kunnen nemen. Vanwege onduidelijkheden in de BSO en het afhaken van de Nicolaasschool moeten we de  plannen over verandering van schooltijden heroverwegen. Na de zomervakantie komt de werkgroep Andere Schooltijden, bestaande uit Ulrike Weis ten Elsen, Greta Molendijk en Gert Katerberg, met een nieuw voorstel. U wordt op de hoogte gehouden.  

In de laatste schoolweek ontvangt u van ons een de activiteitenkalender voor het komende schooljaar. Ook ontvangt u een link naar de schoolgids. In tegenstelling tot wat u gewend bent, wordt de schoolgids jaarlijks herzien. Het supplement met wijzigingen en aanvullingen op de schoolgids is daarmee komen te vervallen.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor de inzet. Onderwijs is niet mogelijk zonder inzet van ouders. Sterker nog, betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs van hun kinderen is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van kinderen op school. We hopen u te kunnen verwelkomen op het eindejaarsfeest.
(Vanwege de afscheidsmusical van mijn dochter zal ik er dit jaar helaas zelf niet bij aanwezig zijn.)  
Gert Katerberg