Op de studiedag van 12 juni heeft het team besloten om volgend schooljaar te gaan werken met een nieuwe rekenmethode. De huidige methode Pluspunt wordt vervangen door de nieuwste versie van de rekenmethode Wereld in Getallen. Ook de leerlingenraad heeft meegedacht in het proces. De leden van de leerlingenraad zullen blij zijn met de keuze van het team, want ook zij kozen voor de Wereld in Getallen. Momenteel worden afspraken gemaakt over de wijze van invoeren. U wordt daarover verder geïnformeerd.


Wereld in Getallen sluit prima aan bij ons daltonconcept. Zo zijn er bijvoorbeeld takenboeken op verschillende niveaus: voor de leerling die iets meer aan kan, de leerling die gewoon met het reguliere programma meedoet en de leerling die moeite heeft met rekenen. Dit past ook goed bij onze manier van werken met groepsplannen.  
Tijdens de groepsavonden of op de grote ouderavond kunt u uitgebreid kennismaken met de nieuwe rekenmethode.