Het team van de Sleutel vindt het belangrijk dat er gericht wordt gewerkt aan thema’s binnen de sociaal emotionele ontwikkeling. Er is sinds januari ook een werkgroep die zich daarmee bezighoudt.
Dit schooljaar willen we aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling door themaweken te organiseren.

Het hoofdthema zal zijn:  Vriendschap.
De kernwoorden van onze school die we daarbij willen benadrukken zijn: samen, plezier en vertrouwen.
De themaweken worden gehouden van 13 t/m 24 mei 2013. Ze zullen op maandag 13 mei om half 9 worden geopend in de grote zaal. De groepen zullen elke dag een moment aan dit thema werken. Als afsluiting van de themaweken is er een inloopavond op donderdag 23 mei 2013 van 18.30 tot 19.15 uur. U bent van harte welkom!!
Met vriendelijke groet,
Ine, Judith en Josty (Werkgroep Sociaal Emotionele Ontwikkeling).