Logo-De-Sleutel-transparant
Sinds de zomervakantie is de werkgroep ‘huisvesting’ actief binnen de school. Deze werkgroep bestaat Esther van Onzen, Tjitske Groen, Josty Kistemaker (leerkrachten), Ulrike Weis ten Elzen (moeder en architect), Mandy Plante (medewerker van het stafbureau) en Gert Katerberg (directeur). Na een aantal workshops met het schoolteam en een aantal werkgroepvergaderingen wordt het steeds duidelijker hoe we de renovatie kunnen aangrijpen om er meer uit te halen dan alleen een facelift voor het gebouw.
In het voortraject is in dat verband gekeken naar mogelijkheden om het gebouw van de Sleutel meer aan te laten sluiten bij het daltonconcept. Het team heeft dat als volgt geformuleerd:
Het schoolgebouw moet samenwerkingsmogelijkheden stimuleren. In die zin is de school een ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen, waarbij we gebruik maken van elkaars capaciteiten, waarin zeggenschap, meepraten, meedenken en samenwerken mogelijk is.
Daarnaast willen we een moderne school zijn, waarin nieuwste onderwijsinzichten en ICT een belangrijke rol spelen maar het werkelijke contact tussen leerlingen en leerkrachten een prominente plek blijft houden.
Tenslotte willen we de school een meer transparanter karakter geven, minder afgesloten van het dorp en de buurt.
De periode tot de zomervakantie wordt gebruikt om plannen in concept uit te werken. Vrij snel na de zomervakantie willen we met u de plannen bespreken en zijn we benieuwd naar uw reacties. In die fase zullen we ook de nieuwe leerlingenraad verder bij de plannen betrekken.

De renovatie zal plaatsvinden in het schooljaar 2014 – 2015 en zal een groot deel van het schooljaar in beslag nemen. Momenteel is nog niet duidelijk welke vervangende locatie wij krijgen toegewezen. Hierover is ons bestuur in onderhandeling met de gemeente. Ook hier hopen wij in het najaar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top