Sinds begin dit jaar volg ik de medezeggenschapsraad van De Sleutel op de voet. Onlangs ben ik toegetreden als nieuw MR-lid. Hierbij stel ik mij graag kort voor. Mijn naam is Liesbeth Hekkers. Moeder van drie “De Sleutel” kids, Benjahmin (groep 6), Annalin (groep 4) en Cleolize uit groep 3. Ik vind het interessant om de diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en beleid te volgen. Niet alleen volgen, maar ook kijken hoe deze integraal is toe te passen op bijvoorbeeld de Sleutel.  Naast mijn werk, zoek ik ontspanning in de vorm van hardlopen (joggen J). En tenslotte, maar dan wordt het wat rustiger met de activiteiten, zet ik mij ook in voor de Zonnebloem.
Zie je mij? Heb je vragen? Spreek mij dan gerust aan op school.
GMR-lid, wat is dat?
Het klinkt gevaarlijk, maar dat is het dus niet. De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschap van Stichting Openbaar Onderwijs Deventer. We zoeken een GMR-lid die de oudergeleding van onze school wil vertegenwoordigen op bestuursniveau. Deze stichting heeft de verantwoordelijkheid voor het beleid op 16 basisscholen in Deventer en omgeving. Beleid met een hoofdletter B, dus.  Greta Molendijk heeft namens het team zitting in de GMR. We zoeken nog een ouder die onze school wil vertegenwoordigen. Spreekt je dit aan? Heb je interesse of wil (eerst) meer informatie? Mail dan naar .  of . Het is heel belangrijk om onze stem ook op dit niveau te laten horen. Dus, pak je toetsenbord en mail!