Logo-De-Sleutel-transparant

De MR heeft aangegeven dat zij nog niet kan instemmen met het voorstel om de schooltijden met ingang van het nieuwe schooljaar te wijzigen. Belangrijkste argument van de MR is dat momenteel nog onvoldoende duidelijkheid is over het aanbod en de kosten van de BSO. De BSO Schalkhaar zal eventuele wijzigingen baseren op de uitslagen van een enquête onder de ouders. Deze enquête zal één dezer dagen worden uitgezet.  

Omdat de MR nu niet instemt, komt de invoering van Andere Schooltijden per augustus 2013 onder tijdsdruk te staan. Het is daarom niet verantwoord om het afgesproken tijdpad te handhaven.

Na de zomervakantie starten we dus gewoon met de huidige schooltijden. Ik zal een nieuw voorstel over Andere Schooltijden indienen, wanneer zaken rond de BSO verder geconcretiseerd zijn.
Deze uitgewerkte plannen worden samen met de MR naast het oorspronkelijke model gelegd en met elkaar vergeleken. Wijkt het nieuwe voorstel inhoudelijk duidelijk af van het oorspronkelijke plan, dan is een nieuwe ouderraadpleging op zijn plaats en zal de MR deze organiseren.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
maandag 18 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top