Logo-De-Sleutel-transparant

De MR heeft aangegeven dat zij nog niet kan instemmen met het voorstel om de schooltijden met ingang van het nieuwe schooljaar te wijzigen. Belangrijkste argument van de MR is dat momenteel nog onvoldoende duidelijkheid is over het aanbod en de kosten van de BSO. De BSO Schalkhaar zal eventuele wijzigingen baseren op de uitslagen van een enquête onder de ouders. Deze enquête zal één dezer dagen worden uitgezet.  

Omdat de MR nu niet instemt, komt de invoering van Andere Schooltijden per augustus 2013 onder tijdsdruk te staan. Het is daarom niet verantwoord om het afgesproken tijdpad te handhaven.

Na de zomervakantie starten we dus gewoon met de huidige schooltijden. Ik zal een nieuw voorstel over Andere Schooltijden indienen, wanneer zaken rond de BSO verder geconcretiseerd zijn.
Deze uitgewerkte plannen worden samen met de MR naast het oorspronkelijke model gelegd en met elkaar vergeleken. Wijkt het nieuwe voorstel inhoudelijk duidelijk af van het oorspronkelijke plan, dan is een nieuwe ouderraadpleging op zijn plaats en zal de MR deze organiseren.

Binnenkort

'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019
Hemelvaart, alle kinderen vrij
donderdag 30 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 07 juni 2019
Tweede Pinksterdag - alle kinderen vrij
maandag 10 juni 2019
Studiedag
dinsdag 11 juni 2019

Zoeken op deze site

Go to top