Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren bij wie er thuis iemand extra zorg nodig heeft. Dat kan zijn een ouder, broer of zus met een ziekte, een beperking of met psychische- of verslavingsproblemen. Een kwart van alle jongeren zorgt voor een familielid. De aandacht binnen het gezin van deze jongeren gaat vaak uit naar het familielid dat extra zorg nodig heeft. Voor de jonge mantelzorgers is er dan minder aandacht. Zij blijven vaak alleen met hun zorgen. Carinova Steunpunt Mantelzorg en Raster voor jonge mantelzorgers uit de gemeente Deventer organiseren voor deze jonge mantelzorgers activiteiten.
Is uw kind mantelzorger en wilt u informatie over deze activiteiten dan kunt u dat bij mij aangeven door een mail te sturen naar .
Josty Kistemaker, intern begeleider.