Logo-De-Sleutel-transparant

Het samenwerkingsverband Sine Limite waar ook De Sleutel onderdeel van is, is onlangs benaderd door het Ministerie van Onderwijs met het verzoek om een korte filmopname te mogen maken op een van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Doel hiervan is om in het kader van passend onderwijs aan andere scholen en samenwerkingsverbanden te laten zien welke mogelijkheden passend onderwijs biedt voor de scholen, de leerlingen en hun ouders. Het filmpje zal te zien zijn op de site passend onderwijs van het ministerie.
Sine Limite heeft De Sleutel gevraagd hieraan mee te werken. Wij denken dat dit een mooie kans is om te laten zien hoe binnen onze school op dit moment al aan passend onderwijs vorm gegeven wordt.
De filmopnames vinden plaats op dinsdag 26 februari in groep 5. Ouders en verzorgers van de leerlingen van deze groep hebben hierover inmiddels een aparte mail ontvangen.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top