Logo-De-Sleutel-transparant

Ouders en verzorgers van groep 5 en 6 ontvangen binnenkort een aanmeldingformulier voor de lessen godsdienstig vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs voor het schooljaar 2013-2014. Deze lessen worden gegeven vanuit het protestants-christelijke of humanistische gedachtegoed. Het is dus wezenlijk anders dan de lessen die wij op school geven over de belangrijkste wereldgodsdiensten en levensovertuigingen, die een meer algemeen karakter hebben.

De lessen GVO en HVO worden niet gegeven door onze eigen groepsleerkrachten, maar door speciaal opgeleide docenten. Op de momenten dat GVO- en HVO-les wordt gegeven, vangt de groepsleerkracht de leerlingen op die niet aan deze lessen meedoen. Er mag dan, zoals dat heet, geen voortschrijdend onderwijs worden gegeven: dus geen onderwijs dat direct gericht is op de kerndoelen.
Ouders die kun zoon of dochter wil laten deelnemen aan de communie van de Rooms-katholieke kerk kunnen dat aan Gert Katerberg aangeven. Er is de mogelijkheid om mee te draaien met de voorbereidingslessen die in dat kader op de Nicolaasschool worden gegeven. 

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top