Logo-De-Sleutel-transparant

Ouders en verzorgers van groep 5 en 6 ontvangen binnenkort een aanmeldingformulier voor de lessen godsdienstig vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs voor het schooljaar 2013-2014. Deze lessen worden gegeven vanuit het protestants-christelijke of humanistische gedachtegoed. Het is dus wezenlijk anders dan de lessen die wij op school geven over de belangrijkste wereldgodsdiensten en levensovertuigingen, die een meer algemeen karakter hebben.

De lessen GVO en HVO worden niet gegeven door onze eigen groepsleerkrachten, maar door speciaal opgeleide docenten. Op de momenten dat GVO- en HVO-les wordt gegeven, vangt de groepsleerkracht de leerlingen op die niet aan deze lessen meedoen. Er mag dan, zoals dat heet, geen voortschrijdend onderwijs worden gegeven: dus geen onderwijs dat direct gericht is op de kerndoelen.
Ouders die kun zoon of dochter wil laten deelnemen aan de communie van de Rooms-katholieke kerk kunnen dat aan Gert Katerberg aangeven. Er is de mogelijkheid om mee te draaien met de voorbereidingslessen die in dat kader op de Nicolaasschool worden gegeven. 

Binnenkort

Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
vrijdag 19 apr 2019
Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top