Ouders en verzorgers van groep 5 en 6 ontvangen binnenkort een aanmeldingformulier voor de lessen godsdienstig vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs voor het schooljaar 2013-2014. Deze lessen worden gegeven vanuit het protestants-christelijke of humanistische gedachtegoed. Het is dus wezenlijk anders dan de lessen die wij op school geven over de belangrijkste wereldgodsdiensten en levensovertuigingen, die een meer algemeen karakter hebben.

De lessen GVO en HVO worden niet gegeven door onze eigen groepsleerkrachten, maar door speciaal opgeleide docenten. Op de momenten dat GVO- en HVO-les wordt gegeven, vangt de groepsleerkracht de leerlingen op die niet aan deze lessen meedoen. Er mag dan, zoals dat heet, geen voortschrijdend onderwijs worden gegeven: dus geen onderwijs dat direct gericht is op de kerndoelen.
Ouders die kun zoon of dochter wil laten deelnemen aan de communie van de Rooms-katholieke kerk kunnen dat aan Gert Katerberg aangeven. Er is de mogelijkheid om mee te draaien met de voorbereidingslessen die in dat kader op de Nicolaasschool worden gegeven.