Logo-De-Sleutel-transparant

In 2014 staat onze school op de nominatie voor renovatie. Er is een werkgroep geformeerd die zich daarmee bezighoudt.
Onder leiding van Ulrike Weis ten Elsen zijn we met het team begonnen om input te leveren aan het renovatieproces. Ulrike is behalve ouder- en medezeggenschapsraadlid ook architect. In die hoedanigheid is ze betrokken bij het voortraject. Een mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid, waarbij we gebruik maken van expertise die binnen de ouderpopulatie op onze school is.
In het kader van de aanstaande renovatie zijn er meer ouders die, vanuit hun deskundigheid op een specifiek gebied, hebben aangegeven een rol te willen spelen in de renovatie. Vanuit de werkgroep zijn we nieuwsgierig naar ouders die expertise in kunnen brengen, waar we in dit traject als school iets aan kunnen hebben. Neem gerust vrijblijvend contact op met Ulrike (0570-852040) of met Gert Katerberg (0570-621511).

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top