In 2014 staat onze school op de nominatie voor renovatie. Er is een werkgroep geformeerd die zich daarmee bezighoudt.
Onder leiding van Ulrike Weis ten Elsen zijn we met het team begonnen om input te leveren aan het renovatieproces. Ulrike is behalve ouder- en medezeggenschapsraadlid ook architect. In die hoedanigheid is ze betrokken bij het voortraject. Een mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid, waarbij we gebruik maken van expertise die binnen de ouderpopulatie op onze school is.
In het kader van de aanstaande renovatie zijn er meer ouders die, vanuit hun deskundigheid op een specifiek gebied, hebben aangegeven een rol te willen spelen in de renovatie. Vanuit de werkgroep zijn we nieuwsgierig naar ouders die expertise in kunnen brengen, waar we in dit traject als school iets aan kunnen hebben. Neem gerust vrijblijvend contact op met Ulrike (0570-852040) of met Gert Katerberg (0570-621511).