Er is nog steeds wat verwarring over de begin- en einddatum van de zomervakantie. Dat heeft te maken met een verandering in deze data aan het eind van vorige schooljaar vanuit het ministerie van OC & W. De juiste data staan ook op de website en zijn al eerder met u gecommuniceerd. Om misverstanden te voorkomen bij deze nogmaals: De zomervakantie is van 6 juli t/m 18 augustus 2013.