Een andere belangrijke ontwikkeling in ons onderwijs is de herziening van het huidige rapport.

Vorig schooljaar zijn we gestart met het ouderportaal waarin u als ouder direct zicht heeft op de ontwikkeling van uw kind(eren).

Momenteel onderzoeken we hoe we kinderen zelf meer kunnen betrekken bij de beoordeling van hun werk (een portfolio).

Dit sluit goed aan bij wat de Nederlandse Dalton Vereniging in de toekomst van scholen vraagt: het ontwikkelen van een reflectielijn, waarin kinderen hun eigen ontwikkeling waarderen en evalueren.

Het is de bedoeling dat we in het schooljaar 2013-2014 gaan werken met een combinatie van een rapport en een portfolio (rapportfolio) Werkgroepleden Arno Hilberink, Tjitske Groen en Gert Katerberg, houden u op de hoogte.