Wanneer we het toch over nieuwe lesmethodes hebben: Vanaf januari 2013 gaan we ons als team oriënteren op een nieuwe rekenmethode.

Het is de bedoeling dat we met ingang van het komende schooljaar gaan werken met de nieuwe methode.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of we deze rekenmethode gefaseerd gaan invoeren of in zijn geheel.

Via de Nieuwsbrief wordt u door Josty Kistemakers en Anniek Klaverstein (beide lid van de rekenwerkgroep) op de hoogte gehouden.

Bij de groepsouderavonden of op een speciale avond aan het begin van volgend schooljaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe lesmethodes.