Na de kerstvakantie starten we in de groepen 4 t/m 6 met de voorgezet technisch leesmethode Timboektoe.

We gaan deze methode gebruiken naast de horizontaal leesmomenten.

Gaat het bij het horizontaal lezen vooral om het maken van leeskilometers, bij de lessen uit Timboektoe ligt het accent op instructie van het technisch lezen. Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel.

De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te integreren.

Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten.