Logo-De-Sleutel-transparant

Na de kerstvakantie starten we in de groepen 4 t/m 6 met de voorgezet technisch leesmethode Timboektoe.

We gaan deze methode gebruiken naast de horizontaal leesmomenten.

Gaat het bij het horizontaal lezen vooral om het maken van leeskilometers, bij de lessen uit Timboektoe ligt het accent op instructie van het technisch lezen. Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel.

De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te integreren.

Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top