De eerste helft van het schooljaar zit er op.

We sluiten dit kalenderjaar af met de kerstviering op school.

 U bent van harte uitgenodigd bij de gezellige afsluiting op het plein.

 

Op woensdag 19 december vieren we kerst. Het kerstfeest vindt op school plaats met een viering in de grote zaal voor de kinderen. Vervolgens genieten de kinderen van een heerlijk kerstbuffet met zelfmeegebrachte hapjes. Ouders en verzorgers krijgen aan het eind van de viering een warm welkom op het schoolplein.

Voor het kerstbuffet vragen wij weer aan alle kinderen om zelfgemaakte hapjes mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om een bordje, bestek en een beker mee te geven. (Zorgt u ervoor dat alles voorzien is van een naam). Vanaf maandag 10 december hangen er lijsten bij de klassen waarop u of uw kind kan aangeven wat voor hapjes (6) uw zoon of dochter meebrengt.


Het programma op woensdag 19 december:

De kinderen van groep 1 t/m 8 worden tussen 16.30 en 16.45 uur in hun klas verwacht.
De (6 kleine) hapjes voor het buffet kunnen dan in de klas worden afgegeven. Onder begeleiding van de leerkrachten vertrekken de leerlingen dan voor het kerstprogramma naar de grote zaal. Daarna wordt er in de groepen gegeten.

 

Vanaf 18:30 uur is er buiten op het schoolplein een gezellig samenzijn voor de ouders. Geheel in kerstsfeer kunt u daar genieten van een hapje en een (warm) drankje.  

Om 19:00 uur worden de kinderen van groep 1 t/m 4 uit de klas meegenomen door hun ouders naar het schoolplein.
Rond 19.00 uur  zullen ook de kinderen van groep 5 t/m 8 op het plein komen.
Om 20.00 uur is  het kerstfeest op het schoolplein afgelopen.
Hierna willen wij de klassenouders vragen het team nog even te helpen met het verwijderen van de kerstversiering in de gangen en klassen.
Bent u geen klassenouder maar u wil wel even helpen? Heel graag! Vele handen maken licht werk! U kunt dit ook vermelden op de hapjeslijsten bij de lokalen.
Donderdag 20 december worden de kinderen weer om 9.30 uur verwacht op school.

 

Hulp

Om deze kerstviering goed te laten verlopen hebben we net als andere jaren weer hulp nodig.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en u wilt meehelpen, geeft u dit dan even aan bij de groepsleerkracht, bij iemand van de kerstcommissie of noteer dit op de lijst bij de klassen. Ook kan het zijn dat u wordt benaderd door de kerstcommissie. Voor de begeleiding van de kerstmaaltijd in de groepen zijn of worden de klassenouders gevraagd. Samen zorgen we zo weer voor een sfeervolle kerstviering op De Sleutel.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden of met de groepsleerkracht


Met vriendelijke groet,

Barbara van Gogh en Eveline Slagter (namens het team: )
Kim Lodeweges, Anne Mulder en Annette Nieuwenhuijs (namens de OR: )