De leerlingenraad is al weer enkele keren bij elkaar geweest. Nu al zijn er enkele concrete resultaten geboekt. Lotte en Wana hebben overleg gehad met mevrouw Van Diessen van het overblijven. Onderwerp van gesprek was kijken of het mogelijk is om af en toe tosti’s te eten tijdens het overblijven. De volgende afspraak is gemaakt. In de week voorafgaand aan elke vakantie is er één tostidag. Deze dag verspringt steeds, zodat elke dag (en de kinderen die op die dag overblijven) een keer aan de beurt komt (komen).


Sietse en Jonas hebben telefonisch contact gezocht met wijkaanpak Deventer over plaatsing van goaltjes op het gravelveld. In de vergadering van afgelopen maandag heeft mevrouw Hage van wijkaanpak.

Deventer aangegeven dat men positief is over de plaatsing. Ze heeft zelfs al laten zien hoe deze er uit komen te zien. Van de leerlingenraad wordt nu verwacht dat zij een brief schrijven met daarin de wensen van de Sleutel. Verder moet de leerlingenraad in de brief aangeven welke tegenprestatie de kinderen van de Sleutel gaan leveren. Mevrouw Hage: Wat je vraagt, krijg je niet zomaar. Het is een kwestie van voor-wat-hoort-wat. Wordt vervolgd.