Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde Grote Ouderavond en de groepsouderavond (voor de groepen 2 t/m 7) van dinsdag 2 oktober aanstaande. Dat is een iets andere opzet dan u gewend bent.
Door deze aanpak krijgt de groepsouderavond die in het verleden per groep op afzonderlijke avonden werden gehouden een compacter karakter. In twee rondes stellen de leerkrachten zich voor en vertellen ze kort wat de belangrijkste zaken zijn voor het desbetreffende schooljaar. De informatie die de groepsleerkrachten geven in de eerste en de tweede ronde is identiek. We hebben gekozen voor twee rondes om ouders die meerdere kinderen op school hebben de gelegenheid te bieden om op dezelfde avond de informatie te krijgen van meerdere groepen. U kiest zelf welke groep u in de eerste of de tweede ronde bezoekt.
Dit schooljaar wordt de groepsouderavond gecombineerd met de Grote Ouderavond van MR en OR.


De ouders van groep 1 en van groep 8 worden op een andere datum uitgenodigd voor de groepsinformatie. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Ouders van deze groepen zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om het OR-gedeelte van de avond bij te wonen (20.45 – 21.15 uur).

Het programma van dinsdag 2 oktober ziet er als volgt uit:

 

19.45 uur De eerste ronde groepsinformatie: Deze ronde duurt drie kwartier. Een half uur wordt gevuld door de groepsleerkrachten. De overige 15 minuten wordt verzorgd door een afvaardiging van de MR over het onderwerp Gelijke Schooltijden. De MR wil graag weten of ouders voldoende geïnformeerd zijn over het voorstel Gelijke Schooltijden. In november vindt namelijk een ouderraadpleging plaats georganiseerd door de oudergeleding van de MR.


20.30 uur Koffie / thee

20.45 uur Ouderraad: De OR brengt verslag uit van het afgelopen schooljaar. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen over de financiën van de OR. Daarnaast presenteert zij de begroting voor het schooljaar 2012 – 2013. Ook de ouderbijdrage wordt in overleg met de aanwezigen vastgesteld.

 

21.15 uur De tweede ronde groepsinformatie: Groepsleerkrachten geven informatie over hun groep.

 

21.45 uur Sluiting

 

We hopen u te kunnen verwelkomen op 2 oktober.


Namens OR, MR en team van OBS De Sleutel
Met vriendelijke groet,
 
Gert Katerberg
directeur

 

{jd_file file==144}