Op onze website is de nieuwe schoolgids te vinden. In de schoolgids wordt de dagelijkse gang van zaken op onze school beschreven. U vindt informatie over daltononderwijs, ons onderwijsaanbod, de werkwijze in de klassen. Ook kunt u de belangrijkste regels en afspraken terugvinden.
Sinds schooljaar 2011-2012 wordt schoolgids niet meer op papier verspreid, maar is hij integraal te lezen op de website. De schoolgids staat ook als download op de website:
Heeft u vragen of opmerkingen over de schoolgids, neem dan contact met mij op. Ook tips voor verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.

{jd_file file==142}