Logo-De-Sleutel-transparant

Op onze website is de nieuwe schoolgids te vinden. In de schoolgids wordt de dagelijkse gang van zaken op onze school beschreven. U vindt informatie over daltononderwijs, ons onderwijsaanbod, de werkwijze in de klassen. Ook kunt u de belangrijkste regels en afspraken terugvinden.
Sinds schooljaar 2011-2012 wordt schoolgids niet meer op papier verspreid, maar is hij integraal te lezen op de website. De schoolgids staat ook als download op de website:
Heeft u vragen of opmerkingen over de schoolgids, neem dan contact met mij op. Ook tips voor verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.

{jd_file file==142}

Binnenkort

Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
vrijdag 19 apr 2019
Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top