De medezeggenschapsraad vergadert binnenkort over het vormgeven van het besluitvormingsproces met betrekking tot het vijf-gelijke-tijden-model. Zodra hier meer over bekend is, wordt u geïnformeerd.