Dit schooljaar kiezen we ervoor om de grote ouderavond van de OR / MR en de groepsavonden in één te schuiven.

De grote ouderavond en de groepsouderavond vindt plaats op 2 oktober om 19.45 uur.     
De MR overweegt om het punt van gelijke schooltijden op die avond ook te agenderen.

Tijdens de groepouderavond kunnen ouders en verzorgers in diverse rondes kennismaken met de groepsleerkrachten en met het lesaanbod van de groepen 2 t/m 7. Voor groep 1 en groep 8 is een aparte avond belegd.
In de uitnodiging, die u later ontvangt, zal het exacte programma van deze avond bekend gemaakt worden.
Nieuw dit schooljaar is de inloopavond van 17 oktober.

Op de inloopavond kunnen de kinderen hun ouders rondleiden in het klaslokaal en de school.

Tevens zijn in de klassen werkjes te zien die te maken hebben met de Kinderboekenweek, die de week ervoor is afgelopen.