Omdat de informatieavonden van groep 1 en groep 8 dermate specifiek is, hebben we gekozen om voor deze groepen aparte avonden te organiseren.
De ouderavond voor groep 1 is op dinsdag 9 oktober. De avond start om 19.45 uur. Behalve de groepsleerkrachten is er ook iemand van de ouderraad aanwezig. Ook Gert Katerberg, directeur van de school is present.
De datum van de ouderavond van groep 8 is nog niet bekend. Ouders van groep 8 ontvangen hierover volgende week bericht. Behalve Esther van Onzen, de groepsleerkracht, zal Gert Katerberg de avond ook bijwonen.
Betreffende ouders krijgen voor deze avonden een aparte uitnodiging.