Er werden deze week niet alleen Tweede Kamerverkiezingen gehouden.

In de groepen 5 t/m 8 is gestemd op leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld voor de leerlingenraad.

Per groep worden twee leerlingen gekozen die in de raad zitting nemen.

De leerlingenraad vergadert één keer per maand met de directeur van de school over diverse zaken.

De nieuwe leerlingenraadleden zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.