week van meneer dijkermanIn het schooljaar 2011-2012 had ik aangegeven gebruik te maken van vervroegde uittreding, kortom afscheid te nemen van De Sleutel en iedereen die daarbij betrokken is: kinderen, (groot)ouders, collega’s, stagiairs, overblijfouders.

Nou, dat heb ik geweten. Een hele week (!) die in het teken stond  van dit afscheid: de workshops die ik aangeboden kreeg in alle groepen, het afscheid van de ouders en kinderen, de receptie, de prachtige weekopening, het champagneontbijt thuis. Zomaar een greep uit de vele activiteiten die in die week voorbijkwamen. Geraakt ben ik ook door de vele persoonlijke woorden en attenties  van kinderen, ouders en collega’s. Ik kijk met ontzettend veel voldoening terug op mijn werkzame periode op De Sleutel. Dit afscheid was als een soort kroon daar bovenop. 

Hartelijk dank!
Gerrit Dijkerman.