Logo-De-Sleutel-transparant

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen,

een goede jaarwisseling

en een gezond 2012!!!

Het team van De Sleutel

fijne-feestdagen-2011

In de brief in de bijlage vindt u alle informatie over de kerstviering van dit schooljaar. We hebben gekozen voor een andere opzet. Na een gemeenschappelijk programma voor en door de kinderen gaan de kinderen naar de klassen. Daar vindt, net zoals in andere jaren. de traditionele kerstmaaltijd plaats. Wanneer u uw kind(eren) van school ophaalt, zult u op sfeervolle wijze ontvangen worden op het schoolplein. Meer hierover in de brief over de kerstviering (die als bijlage meegezonden wordt). We zoeken nog een ouder die cameravaardig is en filmbeelden wil maken van de kerstviering op de Sleutel en deze ook op You Tube kan zetten, zodat ouders via een link op de website op een later moment de beelden terug kunnen zien .
Op vrijdag 23 december is er geen school. Dan begint de kerstvakantie. Op maandag 9 januari is de eerste schooldag van het nieuwe jaar.

Zoals u wellicht al op de website hebt kunnen lezen, is de daltonvisitatie van 21 november jongstleden goed verlopen. In het verslag van de visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging worden de volgende twee aanbevelingen gedaan die wij als een flinke steun in de rug ervaren voor de Daltonontwikkeling aan onze school:

  • een verdere uitbouw van de mogelijkheden van de kinderen om te leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid;
  • een verdere uitbouw van groepsdoorbrekende samenwerkingsvormen.

 Koffie met GertHet is alweer bijna kerstvakantie.
Mijn eerste periode op De Sleutel zit er op. En ik moet zeggen: ik heb het enorm naar mijn zin. Ik vind het heerlijk om weer in volle breedte (en diepte) bezig te zijn met onderwijs.  

In het team en in de medezeggenschapsraad sluit ik in januari mijn wittebroodsperiode af. Vanaf dat moment wordt het wat mij betreft steeds duidelijker welke kant we met De Sleutel opgaan. In de nieuwsbrieven en op de website zullen we daar ook regelmatig verslag van doen. 

schaatsen voor water 2011Het is al weer enkelen weken geleden dat de kinderen van groep 3 t/m 8 hun gesponsorde rondjes hebben geschaatst.  Inmiddels hebben zij hun sponsorgeld opgehaald. Op de weekopening werd de opbrengst zichtbaar. Later was het voor iedereen op de ramen waarneembaar. Een prachtig resultaat. Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, reuze bedankt. De opbrengst wordt aangewend om waterputten te slaan in Mali.

 

sint-aankomst-obs-de-sleutel5 december 2011 - Sinterklaas bracht vandaag met enkele van zijn Pieten een bezoek aan onze school.
Het leek er wel een beetje op alsof hij al van plan was om op vakantie te gaan, want de Sint en zijn Pieten kwamen in een camper op school.
Terwijl de kinderen uit volle borst hun liederen zongen, was het gelukkig zonnig en droog. De Sint en zijn gevolg konden dus droog de school in.

sint-01-welkomOp 5 december wordt op onze school het Sinterklaasfeest gevierd.
De groepen 1 t/m 4 gaan alleen ’s ochtends naar school. De andere groepen zijn de hele dag op school.
Sinterklaas op De Sleutel.

Op 21 november is onze school bezocht door twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging. Zij hebben ’s ochtends in alle groepen gekeken, gesproken met de leerlingen  en de leerkrachten in de klassen. ’s Middags zijn er diverse gesprekken gevoerd met ouders, met iemand van ons bestuur en met de leerlingenraad.
Aan het eind van de dag konden de visiteurs het team en een aantal ouders meedelen dat zij het bestuur van de NDV adviseren om De Sleutel opnieuw het predicaat ‘daltonschool’ toe te kennen. Een dergelijk advies wordt in principe overgenomen door het hoofdbestuur. Voor de kerstvakantie verwachten wij u uitgebreider verslag te kunnen doen van de bevindingen van de visitatiecommissie.  
Wij zijn erg blij met dit advies van de daltonvisitatiecommissie. De afgelopen twee jaar heeft het team hard en met succes gewerkt aan de aanbevelingen, die naar voren zijna gekomen bij de visitatie van 2009.
De aanbevelingen en adviezen die uit het visitatiebezoek van vandaag naar voren zijn gekomen, zullen samen met de uitkomsten van de daltonstudiedag van 3 november jl. gebruikt worden voor het nieuwe daltonmeerjarenbeleidsplan.  

Op 10 december is er weer kerstmarkt in Schalkhaar.
En nu zoeken we  voor de knutseltent nog (schone) glazen potten (groot klein maak niet uit).
Graag voor 25 november 2011 inleveren. De doos staat in de overblijfruimte in de vensterbank.
Hoe meer potten, hoe meer kinderen er kunnen knutselen.
Tot 10 december 2011!  Zo maken we er met de kinderen weer een leuke knutselavond van.

Namens de ondernemersvereniging  bedankt .
Erika Kranenburg

Er is een gefilmde versie van het Sinterklaaslied “Hup hup holladijee”

Het is een leuk Sinterklaaslied met daarbij leuke bewegingen.
Dan kunnen de kinderen lekker thuis oefenen.

Ook staat hier de link naar de Pieten-Margarena.

Klik op de link hieronder om het filmpje te bekijken en naar de Pieten-Margarena te beluisteren.

Namens de gemeente Deventer geeft Sportbedrijf Deventer uitvoering aan de onlangs verstrekte subsidie ‘Nationaal Actieplan Sport & Bewegen’. Deze richt zich op het activeren van jong en oud tot een beweegrijker leven. De focus van uitvoering ligt op Zandweerd, Colmschate én Schalkhaar.

Vorige week donderdag heeft het team een studiedag gehad. Daarin stonden twee onderwerpen centraal:
  • het opbrengstverslag 2010 -2011
  • bouwen aan dalton.
Met betrekking tot de onderwijsopbrengsten, want zo heet dat tegenwoordig, kunnen wij u melden dat alle prestaties op of boven het te verwachten niveau liggen. Wij zijn daar blij mee.
En … het kan natuurlijk nog altijd beter. Vandaar dat wij samen hebben gekeken hoe wij ons onderwijsniveau op peil kunnen houden en zelfs nog kunnen verbeteren.

Wij zijn blij dat we u kunnen meedelen dat we met ingang van 1 januari aanstaande een nieuwe intern begeleider hebben. Een intern begeleider is de spil in het web van de leerlingenzorg. De naam van onze nieuwe intern begeleider is Josty Kistemaker. Zij is een bekende binnen het openbaar onderwijs in Deventer. Josty is momenteel namelijk intern begeleider op de Borgloschool.
Tot die tijd zullen Fleur Poppema (groep 1 – 3) en Annemie Kok (4 – 8) de IB functie blijven uitvoeren.

November 2011 - Op school gebruiken wij sinds een aantal jaren, naar tevredenheid, het digitale programma ParnasSys als administratiesysteem.
 ParnasSys bevat een ouderportaal. Hierdoor kunnen ouders, indien de school het ouderportaal heeft open gezet, de (toets)resultaten van hun kind op ieder willekeurig moment bekijken.

Aangezien steeds meer leerlingen een eigen mobiele telefoon hebben en deze soms ook mee naar school nemen, heeft het team van De Sleutel een Protocol mobiele telefoon opgesteld. Inmiddels heeft de MR hiermee ingestemd. Deze week zal het protocol in de bovenbouw met de leerlingen besproken worden.

Het protocol luidt als volgt:
Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen, sms’en, internetten, foto’s en filmpjes maken, etc.) is voor leerlingen van De Sleutel onder schooltijd niet toegestaan.
Op het schoolplein en in het gebouw is het apparaat uitgeschakeld en opgeborgen in tas of rugzak.

November 2011 - Met het al eerder aangekondigde vertrek van
Rixt Zeelenberg uit de MR is er een vacature binnen de oudergeleding ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar een lid om onze medezeggenschapsraad te versterken.
Heeft u hier belangstelling voor én vindt u het leuk om zich met de beleidsmatige zaken van de school van uw kind(eren) bezig te houden, dan kunt u zich vóór 23 november hiervoor aanmelden bij de voorzitter Jeroen de Vries (06-43067777 of ).
Binnenkort worden de goedgekeurde notulen van de vergadering van 27 september op de website geplaatst. Tijdens de vergadering van 1 november heeft de MR o.a. gesproken over het protocol voor het gebruik van mobiele telefoons op school. De MR heeft hiermee ingestemd.
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden in het nieuwe jaar, nl. op 17 januari 2012.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)
November 2011 - Ook dit jaar heeft De Sleutel weer meegedaan aan de bladinzamelingswedstrijd. In de categorie buitenscholen moest De Sleutel het opnemen tegen De Dorpsschool uit Bathmen en een categorie stadsscholen.
De kinderen waren wat teleurgesteld dat er zo weinig blad te halen viel.
Een enkele groep is wat verder de wijk ingegaan en heeft daar een mooie hoeveelheid blad weten te bemachtigen. Aan het einde van de inzamelingsperiode was de bladbox nog aardig gevuld. Op vrijdag 4 november is de bladbult gemeten onder het toeziend oog van groep 5 t/m 8 en andere belangstellenden door de bladambassadeur en eindigde De Sleutel met een hoogte van 2.63 m op de 2e plaats. Tot de laatste minuut voor de meting waren kinderen in de weer om blad te halen. Dit kon echter niet verhinderen dat de Dorpsschool met een hoogte van 3.53 m de 1e prijs won.  
Organisator Bennie Bladman van Cambio had voor alle kinderen een versnapering en een vaantje als dank voor het harde werken.

November 2011 - Op dinsdagmiddag 15 november gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 bij De Scheg hun gesponsorde rondjes schaatsen (een aantal gaat de rondjes buitenom lopen). De kinderen van groep 3 en 4 gaan met de bus; de andere groepen gaan per fiets. Vertrektijd bij school 12.15 uur. Vanaf 11.45 uur blijven de kinderen over in hun eigen lokaal. De sportspullen en de fiets dienen dus reeds ’s ochtends aanwezig te zijn. Om 13.00 uur start het rondjes rijden. De kinderen krijgen een stempelkaart, waarop elke ronde wordt afgestempeld.

Leerlingenraad komt bijeen op OBS De SleutelIn juni 2010 is voor de eerste keer de leerlingenraad geïnstalleerd. Op 13 oktober 2011 zijn er nieuwe verkiezingen geweest. Na een korte presentatie van de kandidaten is er gekozen. De leden voor het schooljaar 2011-2012 stellen zich kort aan u voor. Dit schooljaar zijn er 4 bijeenkomsten van de leerlingenraad gepland. Een week ervoor is in iedere groep de klassenvergadering.
Afgelopen donderdag was de eerste vergadering. In die vergadering waren ook de kinderen van de vorige leerlingenraad uitgenodigd. Zij hebben de nieuwe kinderen handige tips gegeven om hun werk voor de leerlingenraad zo goed mogelijk uit te voeren. De kinderen van de oude leerlingenraad zijn op gepaste wijze bedankt voor hun inspanningen.
Gerrit Dijkerman, daltoncoördinator.

November 2011 - Op zondag 20 november om  13.30 uur vertrekt de Sint onder begeleiding van muziekvereniging St. Caecilia, Fanfare Beatrix Lettele/Okkenbroek en het Marjorettepeloton Lettele vanaf Huize Park Braband naar Sporthal Westenberg.
In de Sporthal, om ongeveer 14.00 uur, gaan we met z’n allen genieten van een gezellig en vrolijk sinterklaasfeest onder begeleiding van onze aloude vertrouwde Pietenband en de herauten Een spannend verhaal zal zeker niet ontbreken.
Alle kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom want de accommodatie is groot genoeg. Voor de kinderen tot 10 jaar is er na afloop van het feest een kleine traktatie.
 

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
vrijdag 23 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top